Vacancies

­

Landboukundige

ZZ2 se Landboukundiges ondersteun produksie-eenhede deur die lewering van professionele landboukundige dienste. Hierdie diens sluit in analisering, interpretering en voorligting van landboukundige inligting met die doel om produksie te optimaliseer en risiko’s te bestuur. Daar bestaan vakatures vir landboukundiges wat in noue samewerking met die produksie eenhede sal werk in Mooketsi, Limpopo provinsie.

November 7th, 2017|

Produkbestuurder Subtopiese vrugte

Produkbestuurder Subtopiese vrugte Ons Subtropiese vrugte boerdery het vakatures beskikbaar vir jong dinamiese en kundige persone wat ’n passie vir boerdery het en wat doelgerig en sistematies take kan uitvoer en  suksesvol kan afhandel. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelikheid aanvaar vir die optimale en effektiewe bestuur, benutting en aanwending van hulpbronne in die subtropiese vrugte [...]

October 31st, 2017|

Landbouprodukbestuurder:Tamaties.

Landbouprodukbestuurder: Tamaties. ZZ2 se Tamatie afdeling het vakatures beskikbaar vir Landbouprodukbestuurders in die Limpopo Provinsie. Die suksesvolle aansoekers sal ʼn tamatieproduksieprojek effektief bestuur deur die lewensiklus van die projek wat begin by grondvoorbereiding tot die lewering van die vrugte aan die pakhuis.   Kandidate moet aan die volgende kwalifiserende vereistes voldoen: ʼn Tersiêre kwalifikasie in [...]

October 31st, 2017|