Bestuur

ZZ2 boerderybedrywighede is regoor Suid-Afrika versprei. ‘n Direksie wat bestaan uit ses nie-uitvoerende en vyf uitvoerende direkteure met ‘n onafhanklike voorsitter, lei die organisasie deur strategiese denke en die formulering van beleid. Die uitvoerende bestuur bestaan uit die uitvoerende hoof en ‘n span senior bestuurders wat verantwoordelik is vir ‘n komplekse maatskappy.

ZZ2 se belanghebbers sluit in:

  • Kliënte
  • Werknemers
  • Handelsvennote
  • Medeboere
  • Verskaffers
  • Aandeelhouers
  • Die natuurlike omgewing
  • Omliggende gemeenskappe
  • Die regering.