missie en visie

Kernbesigheid en Inspirasie

 ZZ2 is…

siteLogo

ZZ2 is ‘n Suid-Afrikaanse boerdery-onderneming wat hoofsaaklik in die Limpopo-provinsie bedrywig is, maar ook in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Gauteng, Noordwes-provinsie en Namibië.

Ons produseer tamaties, avokado’s, mangoes, uie, Medjool-dadels, amandels, appels, pere, steenvrugte, stoetbeeste en speenkalwers. Die ZZ2-handelsmerk is ‘n bekende ikoon in Suid-Afrika met ʼn trotse geskiedenis wat oor 100 jaar strek.

ZZ2 is ‘n wêreldleier in grootskaalse, natuurvriendelike boerderypraktyke, ook bekend en geregistreer as Natuurboerdery®.

Inspirasie

ZZ2 wil die maatstaf van sukses in landbou wees, wat as ‘n
lewende, oop sisteem, volhoubare waarde vir al sy belanghebbers skep.

Kernbesigheid

Ons sisteem lewer hoë kwaliteit, primêre landbouprodukte aan kliënte wat waarde soek. Ons praktyke optimiseer hulpbronne en berus op beginsels wat eties, omgewingsvriendelik en ekonomies volhoubaar is.

Ons Waardes

“Prudentia”

Prudensie, waaronder ons verstaan bedagsaamheid, verstandigheid en wysheid in ons omgang met ons omgewing en ons belanghebbers.

“Justitia” 

Regverdigheid, waaronder ons verstaan eerlikheid, onpartydigheid, regmatigheid, billikheid en integriteit in ons besluitnemingsprosesse.

“Fortitudo”

Moedigheid, waaronder ons verstaan standvastigheid, onbevreesdheid, vasberadenheid, deursettingsvermoë en uithouvermoë met die uitvoering van ons pligte.

“Temperantia”

Matigheid, waaronder beskeidenheid, selfbeheersdheid, onbaatsugtigheid en verdraagsaamheid deel van ons daaglikse strewe is.

Ons Waardestelsel

Mense:

 • 0ns bied ons mense die geleentheid om te werk en bevorder ontwikkeling van talente, wedersydse lojaliteit en respek.
 • Ons verwag prestasie en bevorder die ontwikkeling van mensepotensiaal.
 • Ons meet en beloon prestasie met betrekking tot vaardigheid, kundigheid en die bemeestering van tegnieke en tegnologieë.
 • Ons moedig kommunikasie en konsensus aan.
 • Ons verbind ons tot billike arbeidspraktyke, diensvoorwaardes, gelyke indiensneming, uitskakeling van diskriminasie, veilige en gesonde werksplekke.

Prosesse en Praktyke:

 • Ons meet ons aan internasionale vereistes en konvensies met betrekking tot praktyke, stelsels, prosesse en produkte.
 • Ons bedryf ons besigheid op ʼn wetenskaplik volhoubare wyse.
 • Ons soek gedurig nuwe en beter metodes en stelsels.
 • Ons strewe daarna om die regte dinge te doen en om dinge reg te doen.

Die Omgewing:

 • Ons wil die omgewing waarbinne ons werk verantwoordelik benut deur hulpbronne bewarend en volhoubaar aan te wend.

 • Ons wil die natuur volhoubaar bestuur.

 • Ons wil die diversiteit van ons natuur- en kultuurerfenis bewaar en simbiose aanmoedig.

Kliënte-perspektief:

 • Ons is sensitief vir ons kliënte se behoeftes.
 • Ons bied produkte aan van hoogstaande kwaliteit wat gesondheid bevorder en die beste waarde bied.
 • Ons handelsmerk waarborg produkte wat geproduseer word deur wetenskaplike prosesse en tegnologieë wat gegrond is op beginsels van integriteit, egtheid, maatskaplike- en omgewingsverantwoordelikheid.
 • ZZ2 skep ʼn hegte band met kliënte deur:

  lewering van unieke produkte
  stigting en handhawing van voordelige verhoudinge
  goeie kommunikasie

Bestuur:

Ons onderhou hoë standaarde van strategiese beplanning en bestuur.Ons verwesenlik ons doelstellings van ekonomiese waardeskepping, maatskaplike- en omgewingsverantwoordelikheid deur ons bestuurstandaarde wat:

 • ons werknemers in staat te stel om pligsgetrou en eerlik hul werk te doen, produktiwiteit te verhoog en om inkomstegroei te verseker.
 • Voordelige en billike verhoudinge met ons kliënte skep. Ons wil so beheer en bestuur dat korrupsie en bedrog voorkom en uitgeskakel word.

Sosiale Verantwoordelikheid:

 • Ons wil ʼn veilige omgewing skep.
 • Ons wil ʼn bydrae lewer om ʼn stabiele maatskaplike, politieke en ekonomiese omgewing te skep.

In die strewe na ons Visie wil ons:

 • Die ZZ2- sisteem ontwikkel deur innovasie en ondernemerskap.
 • Uitstaande waarde vir ons kliënte ontwikkel.
 • Produktiwiteit en effektiwiteit kontinu verhoog deur innovering en verandering, met die doel om uitnemend te wees in alles wat ons doen.
 • Ons waardestelsel vir ‘n volhoubare en lewende oop sisteem uitleef.