natuurboerdery-header

Natuurboerdery

Met die aanbreek van die 21ste eeu het ZZ2 ʼn boerderyfilosofie ontwikkel wat Natuurboerdery® gedoop is. Aansporing tot die denke was:

  • Die merkbare degradasie van gronde onder sintetiese bemesting van die industriёle boerderybenadering.
  • Die toenemende kosteknyptang waarin moderne industriёle boerdery vasgevang geraak het.
  • Die ekonomiese-, sosiale- en omgewingsonvolhoubaarheid waarin industriёle boerdery beland het.

Natuurboerdery® gefundeerde boerderypraktyke en –prosesse is gemik op beste tegnologie in harmonie met die wette van die lewende natuur, waarvan die belangrikste waarskynlik effektiwiteit en aanpasbare volhoubaarheid is. Dit kan ook beskryf word as die wegbeweeg van “harde” industriёle boerderykonsepte deur die insluiting van die meer sinvolle konsepte van organiese boerdery. Natuurboerdery® gefundeerde boerderypraktyke gaan egter verder as landboupraktyk, en bepaal ons hele omgang met die natuurlike omgewing.

Ons bestuur water deur gebruik te maak van afloopstelsels, berging, gravitasie-benutting en  optimale toediening is voorbeelde hiervan. Grondversorging en plantvoeding (kompostering, effektiewe mikrobes en kompostee) tegnieke asook sagte plaagbestuur met natuurlike middels is nog voorbeelde. Die rotasiebeleid op die lande, beskerming van groen stroke, indringerplantbeheer asook hervestiging en beskerming van uitskot natuurveld is ook deel van ons boerderypraktyke. Ons wil nie net die natuur optimaal benut in ons landerye nie, maar ook langsaan optimaal laat floreer. Ons glo ons kan die diversiteit van ons natuurlike erfenis nie net bewaar nie, maar beter nalaat. Ons is gedurig op die uitkyk vir prosesse wat effektiwiteit en/of volhoubaarheid verder kan verbeter. Ons doen moeite om ons verbruik van fossielbrandstof te verlaag en waar moontlik met hernubare energie te vervang.

grondgesondheid

Grondgesondheid beskryf die kapasiteit van grond om produktief gebruik te word sonder om toekomstige produktiwiteit, die ekosisteem of die omgewing te benadeel. Hierdie benadering beklemtoon die integrasie van die biologiese met chemiese en fisiese maatreëls van grondkwaliteit wat boerdery se winsgewendheid en die omgewing beïnvloed.

Om grondgesondheid in stand te hou en te verbeter, maak ZZ2 gebruik van kompos en mis, kompostee, effektiewe mikrobes (EM), lang rusperiodes (tot 7 jaar) en wisselbou. ZZ2 werk nou saam met die Cornell Grondgesondheidspan (VSA) wat aanwysers ontwikkel het wat die grond se verandering in status aandui. In samewerking met Cornell Universiteit, Universiteit van Stellenbosch, Universiteit van Pretoria en Universiteit van Limpopo ondersoek ZZ2 gedurig nuwe moontlikhede om biologiese middele te gebruik ten einde grondgesondheid te verbeter.

Die koolstofinhoud van die grond (belangrik vir mikrobiese lewe en diversiteit) word opgebou en onderhou deur rotasie en verminderde bewerking van die lande.

Die gebruik van onkruiddoders word beperk as gevolg van die negatiewe impak daarvan op mikrobiese diversiteit.

Gronderosie word hoegenaamd nie toegelaat nie. Alle lande, boorde en paaie word volgens ‘n streng protokol voorsien van kontoere en aflei-sisteme.

plantvoeding

Die basis van ons plantvoeding is organiese kompos, mis en kompostee. Die balansering van die mineraal-elemente in die grond is ‘n kritiese komponent van Natuurboerdery® , maar die vestiging van ‘n diverse mikrobiese bevolking is net so belangrik. Mikrobiese verryking word behaal deur die toedien van kompos, kompostee en effektiewe mikrobes.

Gereelde weefselsapontleding word uitgevoer met toerusting soos die Refractometer (Brix), EG-meter, pH-meter en Cardy-meter (K, Na en N). Die resultate bepaal dan die minimum geteikende program wat gevolg word met blaarbespuiting van oplosbare kunsmis en bio-stimulante. Om die negatiewe effek van kunsmis op die mikrobiese bevolking te beperk, word anorganiese kunsmisstowwe so ver moontlik vervang met koolstofbevattende kunsmis en organiese materiaal. Voedingstof-toevoegings word aangepas om die spesifieke gewas se groeistadium te volg.

plantbeskerming

‘n Geïntegreerde plaagbestuurbenadering volgens Natuurboerdery®-beginsels word toegepas met behulp van produkte wat die minste impak op die omgewing het (bv. eiervrug langs tamaties). Hierdie produkte word aangevul deur gefermenteerde plantekstrakte (FPE’s) wat tot ‘n groot mate swamdoders, insekdoders en nematode-doders vervang. Dit lei ook na ‘n meer sosiaal en fisies veilige omgewing vir werknemers en omgewingsgemeenskappe.

Strategieë is ook ontwikkel wat bestaan uit die gebruik van biologiese beheer-agente soos Trichoderma Harzianum, Beauceria Bassiana en Bacillus Subtilis. Siektebestande en weerstandige plantkultivars is ‘n belangrike strategie, en sulke kultivars word aanhoudend ondersoek en ontwikkel.

voedselgesondheid

ZZ2 bied produkte van hoogstaande gehalte, wat nie net ‘n langer raklewe het nie maar ook gesond is vir die verbruiker en lekker smaak. Ons produkte verskaf voedingstofdigte voedsel wat eties en met so min skade aan die omgewing as moontlik, geproduseer is. Ons ondersteun kliënte wat glo dat groen-verbruik ononderhandelbaar in die voedselbedryf is.

Verder kan ons dié produkte koste-effektief, betroubaar en deurlopend in genoegsame hoeveelhede produseer om ‘n groot bydrae tot die land se voedselsekerheid te maak en daarbenewens buitelandse valuta te verdien deur die uitvoer van avokados, appels, pere en steenvrugte.