natuur-en-grondgesondheid

Natuurbewaring en Omgewingsgesondheid

Die groot bewaringsgebiede en groen gordels tussen die lande en boorde dien as voedingsaarde vir die fauna en flora. Ons wil die omgewing waarbinne ons werk verantwoordelik benut deur hulpbronne bewarend en volhoubaar aan te wend. Ons wil die natuur volhoubaar bestuur en die diversiteit van ons natuur- en kultuurerfenis bewaar en so ook simbiose aanmoedig (Sien Natuurboerdery®).

Om bio-diversiteit op ZZ2 te behou, is bewaringsgebiede gevestig. Hierdie bewaringsgebiede is groen sones waar diere en plante natuurlik voorkom. Ontledings van die omgewing word van tyd tot tyd deur onafhanklike kundiges gedoen om te verseker dat daar minimum impak op die omgewing gemaak word. Strome, damme en groen gordels word tussen landerye en padrante bewaar as ekologiese toevlugsoorde vir die inheemse fauna en flora. Daar word ekologiese dienste vir Natuurboerdery® verskaf soos natuurlike vyande teen plae, bestuiwers en windbreke. Indringerplante word in hierdie natuurgebiede aktief bekamp.

Die konsep van Natuurboerdery® word ook hier toegepas. Ons het ‘n ekologiese boerdery beskouing en sien dit as noodsaaklik om areas te skep waar die oorspronklike natuur en bewoners daarvan beskerm en ekologies bestuur word. Die ZZ2 boerdery baat ook deur hierdie inisiatiewe. Baie voëls (insluitend roofvoëls) het weer na hierdie gebiede teruggekeer.

Dit is lekker om by ‘n maatskappy te werk wat nie net uit die aarde neem wat hy kan nie, maar ook terselfdetyd hard werk om terug te sit en ons omgewing te bewaar.

Natuurlike areas, waarvan ‘n groot deel omheinde bewareas is, word deur ZZ2 bestuur. Ons is betrokke by vier bewaringsgebiede:

 • Cordier
 • Munnik
 • Bloemtuin
 • Wilgebosch

By Cordier is 30 km van die heining aangrensend aan tamatielande en die ekologiese voordeel in terme van insekbeheer is opsigtelik. By hierdie bewaringsgebied wat in die Mooketsi-area is, is ons besig met ‘n bosverdigting-beheerprojek. Dit behels die uitkap van indringer bosspesies met die hulp van die plaaslike gemeenskap, wat dan die hout as vuurmaakhout kan verkoop. Verder behels dit ook ekologiese beheer deur middel van ‘n brandprogram, asook die hervestiging van wild.

Die drie bewareas op die Hoëveld te wete Munnik, Bloemtuin en Wilgebosch word in vennootskap met plaaslike gemeenskappe bestuur. Al drie bewareas word as water opvanggebiede beskou en daarom is daar geen landbou-aktiwiteite nie. Op twee van die bewareas is daar lodges gevestig.

Die volgende wildsoorte kom gesamentlik op hierdie bewareas voor:

 • Bosvark
 • Bosbok
 • Bobbejaan
 • Blouwildebees
 • Bruin Hiëna
 • Buffel
 • Blesbok
 • Duiker
 • Eland
 • Rietbok
 • Gemsbok
 • Jagluiperd
 • Jakkals
 • Kameelperd
 • Koedoe
 • Klipspringer
 • Luiperd
 • Nyala
 • Rooibok
 • Rooihartbees
 • Rooikat
 • Steenbok
 • Vlakvark
 • Volstruis
 • Waterbok
 • Zebra
 • Verskeie roofvoëls