sosiale-verantwoordelik

Sosiale Verantwoordelikheid

Deur op die gesonde verhoudings van ‘n oop sisteem te konsentreer, gaan dit ekonomies goed met ZZ2. Besoekers aan die plase kom gou agter dat ZZ2 se sukses nie net te danke is aan goeie besigheidsbestuur en die omgewingsvriendelike “Natuurboerdery” praktyke nie. Die gees en inspirasie hier verskil drasties van dié by meeste industrieë en daar word nie net gepraat van geldmaak en wins nie. Die lewende sisteem idee is vreemd in ons moderne tydvak van meganisasie en outomatisering. Verder gee ZZ2 om vir al die belanghebbers eerder as net die self, en dìt is ‘n oop sisteem ingesteldheid.

ZZ2 skep werksgeleenthede vir meer as 8,000 mense. ZZ2-werknemers verteenwoordig verskeie kulture en tale. Ons wil ‘n veilige omgewing vir almal skep en lewer graag ʼn bydrae tot die groter gemeenskap om ʼn stabiele en veilige maatskaplike, politieke en ekonomiese omgewing te skep.

By ZZ2 streef ons daarna om ‘n gelukkige werksmag te bou. Dit word op verskeie maniere uitgeleef deur dienste te verskaf soos busse om werknemers na en van die werkplek te vervoer, kleuterskole en klinieke. Mens-vriendelike behuisingsdorpies gee aan werknemers standaard-behuising. Maar dit is veral die respekvolle en menslike omgangstyl wat in alle werksituasies ononderhandelbaar is. Die arbeidsmag is saamgestel uit ‘n kombinasie van seisoen en voltydse werknemers waarvan almal se dienskontrakte ten volle aan alle toepaslike arbeidswetgewing voldoen. Almal word bokant minimum lone betaal en daar is geleenthede waar ‘n loonpremie vir produktiwiteit verdien kan word.

Die ontwikkeling van personeel se potensiaal is vir ZZ2 van groot belang.

Baie word bestee aan opleiding – van indiensopleiding en mentorskap tot skool- en universiteitsbeurse asook vakleerlingskappe. Studente ontvang ook praktiese opleiding en doen sodoende ervaring op. Derhalwe lewer ZZ2 ‘n groot bydrae tot die samelewing in terme van beter gekwalifiseerde mense.

ZZ2 is aktief by die Universiteit van Limpopo betrokke met ‘n grootskaalse uieboerdery op die universiteit se proefplaas. So word daar opleidingsgeleenthede vir studente gebied en die universiteit kry ook ‘n vasgestelde huurinkomste vanaf ZZ2. Ons bied gereeld praktiese boerdery en ingenieursadvies aan opkomende boere. Mentorskap en studiegroepe oor veeboerdery en toegang tot weiding word ook deur ZZ2 aan opkomende stoetboere gebied.

gesondheid

Daar is twee klinieke op die plase met gekwalifiseerde verpleegpersoneel en ‘n dokter wat weekliks besoek aflê. Mobiele klinieke besoek ook die afgeleë plase en ZZ2 het twee ambulanse om pasiënte te vervoer. ‘n Aantal opvoedkundige programme om werknemers in te lig oor gesondheid verwante aangeleenthede soos MIV-programme en cholera, word aangebied. Daar word nou saamgewerk met die Departement van Gesondheid.

Die diens wat ZZ2 aan die gemeenskap buite sy fisiese grense lewer is moeilik berekenbaar. Eerstens is ZZ2 ‘n ware anker vir voedselveiligheid en –gesondheid ten opsigte van die produkte wat betroubaar geproduseer word. Sy professionele veiligheidspersoneel sorg ook vir ‘n feitlik misdaadvrye omgewing. ZZ2 dra ook by tot die stabilisering van die groter gemeenskap deur meer as 120 km provinsiale paaie op eie rekening in stand te hou.

Die streeksmarkte lewer ‘n groot bydrae tot die bemagtiging van die groter gemeenskap. Hierdie markte verskaf varsprodukte teen billike pryse aan bakkiesmouse, en so word ‘n entrepreneursbedryf van meer as R50 miljoen aan die gang gehou. So word werksgeleenthede vir duisende mense wat varsprodukte koop en verkoop (rekisa), geskep.

ZZ2 is gedurig besig met projekte om gemeenskappe te help om hulself te help. Indringerplante word beheer deur die gemeenskap toe te laat om dit te oes en as vuurmaakhout te verkoop. Daar is ook gemeenskaplike wildsplaas- en avokadoplaasontwikkelings. Alles word gedoen met die oog op ‘n drieledige volhoubaarheid: sosiaal, ekonomies en ekologies.