geskiedenis

Ons storie

Die behoefte vir onafhanklikheid en ‘n passie vir boerdery kom al ‘n lang pad in die Van Zyl-familie. Willem, die Van Zyl voorvader vanuit Nederland, het as ‘n varsprodukte boer vir die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie in die Kaap van Goeie Hoop gewerk. Hy is in 1702 afgedank as gevolg van insubordinasie. Hy het daarna ‘n plaas in Franschhoek gekoop en daar met varsprodukte, wyn en vee begin boer. Sy nageslag het die Kaap gedurende die 1830’s verlaat en geleidelik noordwaarts beweeg. Hulle het uiteindelik in 1880 hulself in die gebied oos van Polokwane, gevestig.

Na afloop van die Anglo-Boereoorlog in 1902 is ‘n maatreël ingestel waarvolgens boere ‘n geregistreerde nommer (brandmerk) gekry het om hulle vee mee te merk. In 1903 is die kode ZZ2 toegeken aan Burt van Zyl, oupa van Bertie van Zyl – die stigter van die ZZ2-boerdery. Op ‘n stadium is die brandmerk in rooi verf gedompel en op hul aartappelsakke aangebring voordat dit na die mark gestuur is. Die merk het oor tyd migreer van ‘n brandmerk vir vee na ’n handelsmerk vir al ZZ2 se produkte.

Natuurboerdery - Embracing Nature
'n Vroeë foto van die Van Zyl-broers: Links is Bertie, Flippie en Hennie.

‘n Vroeë foto van die Van Zyl-broers: Links is Bertie, Flippie en Hennie.

Vir ZZ2 is die opteken van hul geskiedenis belangrik. Daarom is ‘n argief by die hoofkantoor op die plaas Boekenhoutbult begin om gedenkwaardighede te bewaar vir die nageslag.

Vir ZZ2 is die opteken van hul geskiedenis belangrik. Daarom is ‘n argief by die hoofkantoor op die plaas Boekenhoutbult begin om gedenkwaardighede te bewaar vir die nageslag.

Bertie van Zyl is op 16 November 1932 op die plaas Boekenhoutbult in die Mooketsi-vallei in die Limpopo Provinsie gebore. Hy het in 1948 op ouderdom 16 skool verlaat om die boerdery-verantwoordelikhede van sy vader oor te neem. In hierdie tyd was daar gemengde gewasse verbou, waarvan aartappels die belangrikste was. Dit was ʼn harde lewe en die gesin kon skaars oorleef. Bertie, met sy ondernemende geaardheid, het gou besef dat sy buurman meer geld met tamaties as aartappels maak. Die klimaat in die vrugbare Mooketsi-vallei maak dit moontlik om deur die hele jaar tamaties te plant. Hoewel dit nie maklik was om sy pa oor die lewensvatbaarheid van tamaties te oortuig nie, het hy in 1953 sy eerste suksesvolle tamatie-oes gepluk. ZZ2 is in 1966 as ‘n private maatskappy geregistreer.

Volharding, ‘n oog vir besigheidsgeleenthede, ‘n aanleg om met die mense in hul eie taal te kan kommunikeer en ‘n onwrikbare selfgeloof het bygedra tot Bertie se sukses oor die jare.

Teen 2005, die jaar van sy afsterwe, het hy ZZ2 opgebou tot ‘n multi-miljoen Rand boerdery konglomeraat. Bertie van Zyl het sy merk in die openbare lewe gemaak – in die landbousektor en ook op provinsiale en nasionale vlak. Vandag is die ZZ2-handelsmerk ‘n bekende ikoon in Suid-Afrika en ons is trots op ons geskiedenis.

leuse

Die Sepedi/Noord-Sotho frase ‘Ke Tzwa Tzweo’ is in 2014 by ons handelsmerk gevoeg en word letterlik vertaal met ‘Dit is dit!’. Met hierdie frase erken ons die meerderheid mense van ons omgewing wat gehelp het om ZZ2 te bou.