gemeenskaplike-projekte

Samewerking

Internasionaal

ZZ2 is ten gunste van internasionale samewerking en kommunikasie ten einde ons sisteem innovasie en ontwikkeling te ondersteun. Ons gemeenskap projekte sluit in: 

 Israel – Biologiese pesbeheer en bestuiwing, kwekery-tegnologie en tamatiekultivars.

 Italië – Tamatiekultivars en saad.

 Nederland – Tamatiesaad en verpakkingsmateriaal.

 Mexiko – Nethuis-tegnologie asook tamatie produksiekundigheid en -praktyke.

 Spanje – Netmateriaal vir nethuise, tamatiekultivars en saad.

 VSA – Avokado rypmaaktegnologie en spesialis avokadokultivars; en grondgesondheidstoetse by die Cornell Universiteit se grondgesondheidspan.

Akademies

ZZ2 is op verskeie terreine betrokke by die Universiteite van Limpopo, Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en Kwazulu-Natal. Verder het ons ook verbintenisse in die buiteland met UCLA en Cornell Universiteit. Ons neem ook jaarliks deel aan die Produce Marketing Association (PMA) loopbaanuitstallings te Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en KwaZulu-Natal.

Gemeenskaplike Ondernemings (Strategiese Vennootskappe)

ZZ2 het aandele in maatskappye met wie ons nou saamwerk. So kan ons saam groei met uitgesoekte besighede wat ons filosofie en waardes deel, sonder om fokus te verloor ten opsigte van ons kernbedryf, naamlik primêre landbouproduksie.

ZZ2 is saam met sakevennote betrokke by ‘n dadelboerdery op die oewer van die Oranjerivier in Namibië se Karas provinsie. Dit is ‘n semi-woestyngebied met ‘n gemiddelde jaarlikse reënval van 25mm per jaar. Die eerste dadels (X!aras Medjool Dates) is in 2014 op die plaaslike mark verkoop.

ZZ2 is betrokke by ‘n aantal SEB-inisiatiewe, insluitend gesamentlike SEB -boerderyondernemings, beheerde atmosfeer stoorfasiliteite, plaaslike varsproduktemarkte, bewaringsvennootskappe en stoetbeeste. ZZ2 beskou SEB-inisiatiewe as ‘n plig, ‘n voorreg en ‘n meer betekenisvolle alternatief.

ZZ2, tesame met die Makgato Gemeenskapseiendomvereniging, is vennote in die Munnik Bewarea. Ons is ook saam met die PHEEA Gemeenskapseiendomverening, wat uit ongeveer 450 gesinne bestaan, betrokke by die Diphiring Bewarea.

Hishtil SA is ‘n internasionale, kommersiële saailingkwekery. Hishtil SA bring internasionale ervaring en wêreldklas tegnologie na boerderye in Suid-Afrika. Die eerste fase van Hishtil SA het in 2007 in Mooketsi, Limpopo, begin. Die tweede kwekery is in 2014 by Riebeek-Wes in die Wes-Kaap, geopen. Meer inligting kan gekry word op hul webtuiste by www.hishtilsa.com.
RMMS is ‘n gesamentlike onderneming tussen FGX, RSA-markagentskap en ZZ2 en sluit twee varsproduktemarkte in wat onderskeidelik geleë is te Mooketsi en Polokwane/Rietpol. Hierdie markte se werkswyse stem ooreen met die van die Nasionale Varsproduktemarkte, en sluit daarom ook ‘n ad valorem kommissie markagentskap in. Alhoewel die oorgrote meerderheid van die kopers hier informele handelaars is, bedien die mark ook groter kleinhandel kopers. Meer inligting kan gekry word op hul webtuiste by www.rmms.co.za.
ZZ2 is sedert 2002 ‘n pionier in grootskaalse volhoubare verbouing van tamaties en uie in Suid-Afrika. Die noodsaaklikheid om vooruitgang in hierdie onbekende waters voortdurend te monitor en te meet, het die behoefte aan ‘n toepaslike meetinstrument laat ontstaan.

ZZ2 Laboratories is die kulminasie van daardie behoefte. ZZ2 stel voortdurend hul in-huis kundiges bloot aan nasionale en internasionale kundiges vanuit ‘n verskeidenheid wetenskaplike dissiplines.

Die gevolg hiervan is die voortdurende ontwikkeling en uitbreiding van ZZ2 Laboratories se analitiese vermoëns. As dit goed genoeg is vir ZZ2, is dit goed genoeg vir jou.

Die FGX verhandelingsplatform gebruik van die nuutste tegnologie om produsente, diensverskaffers en kopers van vars produkte in staat te stel om oor die internet met mekaar te kommunikeer en handel te dryf. FGX is dus ‘n virtuele handelsplatform wat daarop gemik is om die transaksie van vars produkte te fasiliteer. FGX vervul ook die rol van markowerheid by die RMMS streeksmarkte. Meer inligting kan gekry word op hul webtuiste by www.fgxplatform.co.za.
biobee

BioBee (Israel) is ’n internasionale verskaffer van biologiese pes- en plaagbestrydingprodukte en dienste. BioBee SA het vroeg in 2015 tot stand gekom met ZZ2 en Hishtil SA as aandeelhouers.

ZZ2 se belang in BioBee SA en in die sukses van die maatskappy in Suid-Afrika spruit voort uit die strategiese waarde wat die vennootskap vir groenteproduksie in veral beskermde strukture kan inhou. Plantbeskerming is een van die komponente van Natuurboerdery® wat nie optimaal ontwikkel is nie; gevolglik word ZZ2 se rol daarin gesien om te help om ’n strategiese verskaffer van biologiese pesbeheer te ontwikkel en veral om fokus te plaas op die ontwikkeling en registrasie van biologiese bestuiwers (soos hommelbye) vir Suid-Afrikaanse toestande.