Loopbane en Werksgeleenthede

ZZ2 is ‘n kommersiële boerdery en daarvan is gekwalifiseerde landboukundiges, ingenieurs, rekenmeesters, bemarkers, IT-spesialiste en menslike hulpbronpraktisyns deel van ons personeelspan. Sien ons loopbane en werksgeleenthede onder. 

Beskikbare poste

Werknemers weerspieël toenemend ‘n multikulturele samelewing wat binne ‘n veeltalige omgewing funksioneer.

ZZ2 is ‘n kommersiële boerdery en benodig:

 • Spesialiste in boerdery-aangeleenthede (bv. landboukundiges)
 • Ingenieurs
 • Rekenmeesters
 • IT-spesialiste
 • Menslike Hulpbronpraktisyns
 • Boordvoorbereidingsassistente
 • Produksie-assistente
 • Plukkers
 • Besproeiingsassistente
 • Pakkers
 • Ambagsmanne
 • Operateurs
 • Bestuurders (vragmotors, trekkers, vurkhysers)

Mense werksaam by ZZ2 het die volgende kwalifikasies:

Landbou:

 • Landbou-ekonomie
 • Plantkunde
 • Plantpatologie
 • Tuinbou
 • Grondkunde
 • Entomologie
 • Veeteelt

IT:

 • Hardeware-tegnologie
 • Toegepaste sagteware

Ingenieurswese:

 • Meganiese Ingenieurswese
 • Landbou-ingenieurswese
 • Bedryfsingenieurswese

B Com:

 • B Com Rekeningkunde
 • B Com Bedryfsielkunde
 • B Com Bemarking